MySQL thêm dữ liệu vào bảng từ một bảng khác như thế nào?

Cách thêm dữ liệu vào bảng trong MySQL

Để thêm dữ liệu vào một bảng từ một bảng khác trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh INSERT INTO TABLE... SELECT FROM TABLE. Dưới đây là một ví dụ:

INSERT INTO ten_bang_moi (cot1, cot2, cot3, ...)
SELECT cot1, cot2, cot3, ...
FROM ten_bang_cu
WHERE dieu_kien;


Giải thích các tham số của câu truy vấn MYSQL bên trên.
  • ten_bang_moi: Là tên của bảng mà bạn muốn thêm dữ liệu vào.
  • cot1, cot2, cot3, ...: Là danh sách các cột mà bạn muốn thêm dữ liệu.
  • ten_bang_cu: Là tên của bảng mà bạn muốn lấy dữ liệu từ.
  • WHERE dieu_kien: Là điều kiện để chọn dữ liệu từ bảng nguồn. Nếu bạn muốn chép toàn bộ dữ liệu, bạn có thể bỏ qua điều kiện.
MySQL thêm dữ liệu vào bảng từ một bảng khác như thế nào
MySQL thêm dữ liệu vào bảng từ một bảng khác như thế nào? ảnh Panpic


Ví dụ:

INSERT INTO khach_hang_moi (id, ten, dia_chi, dien_thoai)
SELECT id, ten, dia_chi, dien_thoai
FROM khach_hang_cu
WHERE loai = 'VIP';


Trong ví dụ này, dữ liệu từ bảng khach_hang_cu sẽ được chép vào bảng khach_hang_moi cho những khách hàng có loại là 'VIP'.

Liên hệ thiết kế web Panpic

Hãy để lại thông tin yêu cầu thiết kế website. Panpic sẽ giúp tư vấn giải pháp thiết kế website tốt nhất và thành công cho doanh nghiệp & thương hiệu của bạn.
Zalo Bang Panpic
Liên hệ Agency thiết kế web PANPIC
ĐC: 23/1 Mai Lão Bạng, P.13, Q.Tân Bình
ĐT: 028 66 85 83 94 – 0986 97 38 97 (Zalo, Viber, Whatsapp, Telegram)
Emailcontact@panpic.vn

Tin liên quan