Năm 2009
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2013
Năm 2015
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2016
Năm 2009
Panpic team: đội nhóm freelancer làm outsourcing cho nước ngoài cụ thể các thị trường như Mỹ, Canada, Singapore
Năm 2013
Thành lập Công Ty TNHH Công Nghệ Panpic
Năm 2015
Trúng thầu nhiều dự án cho các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước
Năm 2016
Về mặt công nghệ & kỹ thuật, Panpic đã có những bước tiến vượt bậc khi hoàn thành nhiều dự án lớn, trong các gói thầu website về TMĐT Panpic tự vấn xây dựng giải pháp B2B, B2C, giải pháp về lưu trữ và tổ chức CSDL database. Tứ vấn và phân tích business logic, workflow cho các dự án web ứng dụng hay còn gọi là web app