Lập trình plugin WordPress Công Ty Như Ý

WORDPRESS PLUGINS
WORDPRESS PLUGINS
Thông tin chi tiết dự án

Panpic viết plugin cho website wordpress  ứng dụng của Công ty TV Như Y
(chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo truyền thông

….

Plugin WordPress 
PHP, MYSQL, HTML5, Bootstrap
Team: 2
Deadlline: 4 week