Thiết kế web nhà thời giáo xứ Trà Vy - Giáo phận Thái Bình

GIÁO XỨ TRÀ VY
GIÁO XỨ TRÀ VY
Thông tin chi tiết dự án

THIẾT KẾ WEB GIÁO XỨ TRÀ VY

Giải pháp thiết kế web cho giáo xứ Trà Vy – Giáo phận Thái Bình

giao xu tra vy, thai binh, vietnam

Trang web là một kênh thông tin của giáo xứ Trà Vy, được quản lý bởi Ban Truyền Thông & Giới Trẻ Giáo xứ dưới sự tư vấn của Panpic Technology . Website trình bày giới thiệu thông tin chung của giáo xứ, Các đoàn hội, giờ Lễ, Các bài giảng Lễ Mừng hàng năm, các bài Thánh Ca hay.

Nội dung các thành phần chức năng chính của trang web:

STT

Chức Năng

Mô Tả

1

Thiết kế giao diện  Panpic Technology

2

Giới thiệu Giáo xứ Trình bày thông tin giới thiệu Giáo Xứ Trà Vy, Lình sử, quá trình hình thành giáo xứ

3

Thông Tin Các Thánh Tử Đạo Giới thiệu chân dung các Thảnh Tử Đạo quê hương, như Thánh Tổ Giuse Nguyễn Duy Khang

4

Thông tin chung Thông tin tin tức của giáo xứ, các hoạt động của hội đồng hương Miền Nam, Giới trẻ giáo xứ

5

Multimedia Các clip bài giảng, Lễ Mừng hàng năm, Các bài Thánh Ca hay

6

Liên hệ Thông tin liên hệ với giáo xứ, bản đồ trực tuyến google map sinh động

7

Ngôn ngữ Tiếng Việt, có thể nâng cấp lên nhiều ngôn ngữ

8

Bảo trì Được bảo trì & tài trợ bởi Panpic.vn (một giáo dân  giáo xứ Trà Vy)

Panpic Technology sẽ tài trợ phần thiết kế & lập trình (còn lại giáo xứ phải mua domain & hosting) cho bất cư giáo xứ nào mong muốn làm website giới thiệu thông tin giáo xứ.

Giuse Khang Nguyễn Văn Bàng
Giáo xứ Trà Vy

Giải pháp thiết kế web cho giáo xứ Trà Vy – Giáo phận Thái Bình

giao xu tra vy, thai binh, vietnam

Trang web là một kênh thông tin của giáo xứ Trà Vy, được quản lý bởi Ban Truyền Thông & Giới Trẻ Giáo xứ dưới sự tư vấn của Panpic Technology . Website trình bày giới thiệu thông tin chung của giáo xứ, Các đoàn hội, giờ Lễ, Các bài giảng Lễ Mừng hàng năm, các bài Thánh Ca hay.

Nội dung các thành phần chức năng chính của trang web:

STT

Chức Năng

Mô Tả

1

Thiết kế giao diện  Panpic Technology

2

Giới thiệu Giáo xứ Trình bày thông tin giới thiệu Giáo Xứ Trà Vy, Lình sử, quá trình hình thành giáo xứ

3

Thông Tin Các Thánh Tử Đạo Giới thiệu chân dung các Thảnh Tử Đạo quê hương, như Thánh Tổ Giuse Nguyễn Duy Khang

4

Thông tin chung Thông tin tin tức của giáo xứ, các hoạt động của hội đồng hương Miền Nam, Giới trẻ giáo xứ

5

Multimedia Các clip bài giảng, Lễ Mừng hàng năm, Các bài Thánh Ca hay

6

Liên hệ Thông tin liên hệ với giáo xứ, bản đồ trực tuyến google map sinh động

7

Ngôn ngữ Tiếng Việt, có thể nâng cấp lên nhiều ngôn ngữ

8

Bảo trì Được bảo trì & tài trợ bởi Panpic.vn (một giáo dân  giáo xứ Trà Vy)

Panpic sẽ tài trợ phần thiết kế & lập trình cho bất cư giáo xứ nào mong muốn làm website giới thiệu thông tin giáo xứ.

Giáo xứ Trà Vy