Thiết kế logo thương hiệu thời trang Kylen'S

THIẾT KẾ LOGO KYLENS
THIẾT KẾ LOGO KYLENS
Thông tin chi tiết dự án

Panpic thiết kế logo KyLenS
(chuyên cung cấp dịch vụ thời trang hàng hiệu

 thiet ke logo

Graphic design
Logo design
Team: 1
Deadlline: 2 week