SMTP là gì ?

Một vấn đề khá đau đầu với những website thường xuyên sử dụng chức năng cần gửi mail tới các thành viên, không may thay các email được gửi đi đều vào mục spam của email thành viên.

Làm sao để gửi email có xác thực & đảm bảo hơn ?

Các chuyên gia về lĩnh vực phát triển website, các phần mềm gửi nhận mail đều khuyến khích sử dụng phương thức SMTP. Ví dụ như khi bạn thiết lập outlook, outlook sẽ bắt chúng ta nhập 2 thông số:

Incoming Server (POP3/IMAP): thiết lập thông số này nếu bạn muốn đọc email từ các dịch vụ mail của bạn (gmail, yahoo, hotmail,..)
Outcoming Server (SMTP): thông số này được thiết lập nếu bạn muốn gửi email đi trên ứng dụng mail client đó.

 

SMTP là gì ?

SMTP là một giao thức để gửi Email trên mạng internet cho người dùng phổ thông. Phương thức này được sử dụng rất rộng rãi, hầu hết tất cả mọi phần mềm hay ứng dụng web đều sử dụng giao thức này để gửi email tới người nhận. Bạn có biết những email spam gửi vào inbox của bạn 100% cũng được gửi qua phương thức SMTP.

 

Cài đặt SMTP như thế nào?

Rất đơn giản, để có thể cài đặt được SMTP bạn chỉ cần 4 thông tin sau là có thể cài đặt gửi mail cho bất cứ ứng dụng gửi mail nào, dù là ứng dụng Mobile, PC hay nền Web. Các thông tin đó khác nhau với mỗi loại email (Gmail, Yahoo..)

SMTP Host
SMTP Port
Tài khoản SMTP (SMTP Username)
Mật khẩu của tài khoản (Password)

 

send-inbox-by-smtp

 

Đây là cách tìm 3 thông tin trên của mỗi loại tài khoản Email

Gmail

SMTP host: smtp.gmail.com
SMTP Port: 465, 487 hoặc 25 (khuyên dùng 465)
SMTP Username: Tên đăng nhập Gmail của bạn. Ví dụ Gmail của bạn là panpic123@gmail.com thì tên đăng nhập là panpic123.
SMTP password: Là mật khẩu tài khoản Gmail của bạn / Hoặc mật khậu 2 lớp (Gmail mới cung cấp)

Yahoo

SMTP host: smtp.mail.yahoo.com
SMTP Port: 465 hoặc 25 (khuyên dùng 465)
SMTP Username: Tên đăng nhập Yahoo mail của bạn. Ví dụ Yahoo mail của bạn là panpic123@yahoo.com thì tên đăng nhập là panpic123.
SMTP password: Là mật khẩu tài khoản Yahoo mail của bạn


Hotmail

SMTP host: smtp.live.com
SMTP Port: 465 hoặc 25 (khuyên dùng 465)
SMTP Username: Tên đăng nhập Hotmail của bạn. Ví dụ Hotmail của bạn là panpic123@hotmail.com thì tên đăng nhập là panpic123.
SMTP password: Là mật khẩu tài khoản Hotmail của bạn

 

Mail công ty

Đối với email công ty thì tài khoản Username và Password các bạn đã có, vì đó chính là tài khoản email công ty của bạn được cấp. Còn SMTP port thì thường là 465 hoặc 25. Thông tin về SMTP server thì bạn cần hỏi nhân viên IT của công ty bạn để có được. Vì mỗi công ty dùng Server riêng, thuê host, hoặc các ứng dụng mail khác nhau.

 

 

 

 

Tin liên quan

Tin liên quan