Hướng dẫn sử dụng Trello quản lý công việc làm việc nhóm

Trello là gì ?

Trello là công cụ quản lý công việc online hiểu quả, giúp cho những người làm việc nhóm và các thành viên trong team khi cần nhìn qua là biết được trạng thái tiến độ các đầu việc cũng như ai đang làm việc gì.

Trello hỗ trợ khách hàng của Panpic như thế nào ?

Trello có thế quản lý bất kỳ loại dự án nào, do đó khi khách hàng hợp tác thiết kế web với Panpic, Panpic sẽ assign khách hàng từ 1, đến 2 tài khoản như là thành viên trong team. Panpic trello quản lý dự án website

Màn hình chính Trello – Quản lý thiết kế website tại Panpic

# Document: Thông tin tài liệu của dự án

# To Do: Là những công việc cần phải làm

# Staging: Các công việc trong phần To Do đã làm xong, cần khách hàng kiểm tra & phản hồi

# Product: Công việc To Do đã xong & khách hàng đã xác nhận ở phần Staging, triển khai lên server

Chúng tôi theo dõi tiến độ công việc trên Trello như thế nào ?

– Khách hàng sẽ theo dõi các đầu việc ở phần To Do như hình sau

Màn hình checklist Trello – ảnh Panpic

  • Các đầu việc được đánh dấu, nghĩa là đã hoàn thành.
  • Khung Checklist màu xanh đánh sấu phần trăm đã hoàn thành trên 100% các đầu việc của một dự án lập trình hay dự án thiết kế web.

– Phàn hồi về công việc:
Để công việc được tiến triển hiệu quả thành viên trong team cần theo dõi các phản hồi trong phần comment trên từng đầu việc

Trello trao đổi công việc

Thêm ghi chú, comment trên Trello – ảnh Panpic

Thiết kế web Panpic

RELATED POSTS