Hướng dẫn cấu hình Mail Outlook cho Email Hosting của Panpic

Hướng Dẫn Cấu Hình Mail Outlook Cho Email Hosting của Panpic

Bạn truy cập vào đường dẫn cpanel hosting
Ví dụ: cpanel hosting của Panpic.com.vn
1

1. Đăng nhập thông tin tài khoản quản lý cpanel do nhà cung cấp hosting cấp phát

2. Sau khi đăng nhập thành công bạn vào mục Email Accounts để tạo tài khoản email theo tên miền
2

3. Tại tài khoản email
Ví dụ: contact@panpic.com.vn
Lưu ý: Bạn ghi nhớ thông tin mật khẩu của email để truy cập

Sau khi tạo tài khoản account thành công / Bạn vào mục “Config Email Client” như hình sau
3

Bạn Ghi nhớ các thông tin “Manual Settings” như hình bên dưới
4

4. Bây giờ chúng ta mở Outlook  và cấu hình email để gửi và nhận mail từ outlok
Bạn chọn tùy chọn “Manual setup or additional server types” / nhập chuột vào nút Next
5
Màn hình kế tiếp / chọn tùy chọn “POP or IMAP’ / Next
6

Bạn điền thông tin vào các mục như hình sau:
7

Your Name: Tên hoặc họ tên của bạn
Email Address: địa chỉ email của bạn
Account Type: chọn POP3
Incoming mail server: thông tin tại bước 3 trong mục “Config email client”
Outgoing mail server (SMTP): tại bước 3
User Name: Phần tên trước chữ @
Password: Nhập password của email
Nhấp chuột vào nút “Test Account Setting” để kiểm tra cấu hình có đúng / Nếu hiện thông báo Failed là không thành công / bạn phải xem lại thông tin tại bước 3 để cấu hình cho đúng
8

Bạn phải thay đổi cấu hình như hình sau
10

Nhấp chuột vào nút “More Settings …” /
Chọn tab “Outgoing Server” , nhấp chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication
Chọn tab “Advance”, nhập các tùy chọn như trong hình khung màu đỏ
Sau đó nhấp chọn nút OK
11

Trở lại màn hình chính của Outlook / nhấp chuột chọn nút “Test Account Setting …” / Màn hình thông báo Completed như bên dưới là đã thành công / chọn nút Close để đóng cửa sổ thông báo
9

Trở lại màn hình chính của Outlook chọn nút Next để kết chúc cấu hình mail outlook

Thiết kế web Panpic

LEAVE A COMMENT