Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên Server Hosting DirectAdmin

Bài viết cấu hình SSL Let's Encrypt để website chạy giao thức bảo mật https

1. SSL là gì?

SSL tiếng Anh nghĩa là Secure Sockets Layer, SSL là một giao thức mã hóa cho phép thiết lập mã hóa dữ liệu an toàn từ máy người dùng  tới máy chủ host.
Trong bài viết chúng ta đề cập đến cài đặt Let's Encrypt SSL trên server VPS sử dụng DirectAdmin, để website của bạn có thể sử dụng https.
Ở thời điểm hiện tại hầu hết các nhà cung cấp Server Hosting ở VN đều cung cấp dịch vụ SSL miễn phí trên server VPS.

2. Hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin 

Giao diện màn hình chính của DirectAdmin 
Màn hình giao diện DirectAdmin
Màn hình giao diện DirectAdmin - ảnh Panpic

2.1 Reseller level

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên trỏ tên miền về Server DirectAdmin với tải khoản trong Reseller level. Nếu không tại tài khoản trong Reseller thì bạn vẫn có thể sử dụng trực tiếp tài khoản Admin Level hoặc User Level.
 
Ví dụ: Trong bài viết là tên miền là: panpic.vn
Tạo tài khoản Reseller Level trong DirectAdmin
Tạo tài khoản Reseller Level trong DirectAdmin - ảnh Panpic
 
DirectAdmin màn hình Reseller Level
DirectAdmin màn hình Reseller Level - ảnh Panpic
 

2.2 Chon List user

 
DirectAdmin Reseller List User
Caption

- Chọn tên user trong cột Name.
Lưu ý: Nếu chưa có tên user thì bạn tạo tên user bằng cách nhấp chuột vào link "Create User" và trò tên miền về server hosting VPS
 
DirectAdmin List user
DirectAdmin List user
   
 - Chọn login as với "Tên user" = panpic

2.3 Màn hình giao diện Tên user trong Reseller level

DirectAdmin / SSL Certificates
DirectAdmin / SSL Certificates - ảnh Panpic

2.4 Chọn SSL Certificates

- Tạo: Chọn "Free & automatic certificate from Let's Encrypt"
   
DirectAdmin SSL Certificates
DirectAdmin SSL Certificates - ảnh Panpic

Cột: Let's Encrypt Certificate Entries   và cột Select nhấp chuột chọn
    panpic.vn
    mail.panpic.vn
    pop.panpic.vn
    smtp.panpic.vn
Sau đó bấm vào nút "Save" và đợi DirectAdmin khởi tạo Lets' Encrypt SSL.

Lúc này bạn phải đợi khoảng 10 - 15 phút tùy vào Server hosting.
    

2.5 Đợi server tạo Lets' Encrypt SSL

Sau khi server tạo xong Lets' Encrypt SSL thì DirectAdmin sẽ có thông báo trong mục Massage System
DirectAdmin thông báo
DirectAdmin thông báo Massage System - ảnh Panpic

2.6 Kiểm tra website

Bạn mở website vừa cấu hình bên trên. Ví dụ là website https://panpic.vn nhấp chuột vào biểu tượng icon cái khóa sẽ xuất hiện Security Connection is secure.
Kiểm tra website chạy https
Kiểm tra website chạy https - ảnh Panpic


Chúc các bạn thành công
Panpic
About the Author

Tin liên quan