Cách gắn Facebook chat vào website

Cách gắn Facebook chat vào website

Facebook là mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam có lượng người dùng rất lớn, do đó để hỗ trợ khách hàng mua bán sản phẩm trên website một cách nhanh chóng các chủ shop thường hay gắn Facebook Messenger chat vào website.

Cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết hướng dẫn cách gắn Facebook chat vào website.

Hướng dẫn gắn fanpage facebook chat messenger vào website

Để nhúng mã code fanpge facebook chat messenger vào website thì bạn cần phải là quản trị viên – admin của fanpage đó và theo từng bước hướng dẫn như sau:

Bước 1 mở facebook fanpage

Ví dụ: Fanpage của công ty Panpic https://www.facebook.com/panpic.vn

Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website
Hướng dẫn Cách gắn Facebook chat vào website

Bước 2 Cài đặt các bước trên fanpage

Bạn kéo thanh cuộn bên trái để thấy mục Cài đặt ở góc trái bên dưới màn hình

Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 2
Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 2

Bước 3 Thêm Messenger vào trang web

Bạn kéo thanh cuộn xuống dưới Tìm phần “Thêm Messenger vào trang web” nhấp chuột vào nút Bắt đầu như hình bên dưới:

Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 3
Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 3

Bước 4 Thiết lập để lấy mã code facebook chat

Bạn nhấp chuột vào nút Thiết lập để cài đặt và lấy mã code facebook chat gắn vào website / Cửa sổ Popup mới hiện ra như hình bên dưới:

Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 4
Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 4

Bước 5 Cài đạt ngôn ngữ

Tại bước 5 phần cài đặt ngôn ngữ mặc định là ngôn ngữ English bạn có thể thay đổi thiết lập chọn ngôn ngữ Tiếng Việt như hình bên dưới:

Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 5
Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 5

Bước 6 Thiết lập tên miền domain

Bạn nhập tên miền tại bước 6. Ví dụ nhantam nhập tên miền là https://panpic.vn. Ở đây bạn nhập tên miền domain website của các bạn (nghĩa là website sẽ gắn facebook chat).

Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 6
Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 6

Bước 7 Lấy mã code

Bạn nhấp chuột vào nút Sao chép mã để copy đoạn mã do facebook fanpage tự sinh ra

Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 7
Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 7

Bước 8 Gắn mã code fanpage facebook chat messenger vào website

Đoạn mã code bạn copy từ bước 7 ở trên có đầy đủ nội dung như bên dưới. Bạn gắn đoạn mã code vào website

Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 8
Hướng dẫn gắn facebook fanpage chat messenger vào website bước 8

Các bạn gắn mã code trên vào dòng cuối cùng của file footer trên website của bạn hoặc vào trước thẻ html body

<!---
Gắn mã code fb chat tại bước 8 vào đây
// Lưu ý là trước thẻ body đóng
--->
</body>
</html>

Trong quá trình gắn mã code nếu gặp vấn đề gì các bạn có thể chia sẻ bằng cách bình luật comment ở form bên dưới.
Xem thêm cách làm khác trên facebook: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/discovery/facebook-chat-plugin/?locale=vi_VN

Chúc các bạn thành công

Tin liên quan

Tin liên quan