Bạn phải trả những chi phí gì khi xây dựng một trang web

Những chi phí phải trả khi xây dựng một website là gì ?

Để xây dựng một trang web, bạn phải trả 3 loại chi phí sau:

  • Chi phí thiết kế website: chi phí này bao gồm chi phí thiết kế và lập trình website. Chi phí phụ thuộc vào mức độ phức tạp của website. Nếu là trang web tĩnh, Panpic sẽ tính phí theo số lượng trang. Nếu là trang web động sẽ tính phí theo phí thiết kế giao diện và số lượng các module chức năng trên website đó.
  • -Chi phí đăng ký tên miền: nếu bạn chọn tên miền quốc tế có giá rất rẻ, chỉ tốn phí duy trì hàng năm khoảng 250.000 đồng; nếu bạn chọn tên miền Việt Nam sẽ tốn phí đăng ký bạn đẩu và phí duy trì hàng năm (vui lòng tham khảo báo giá của chúng tôi)
  • -Chi phí lưu trữ và duy trì website: phí tùy theo dung lượng bạn thuê trên server để lưu trữ trang web. Phí này bao gồm cả việc hỗ trợ kỹ thuật, sao lưu dữ liệu và đảm bảo trang web hoạt động ổn định, liên tục.
  • -Ngoài ra, bạn có thể tốn phí cho việc dịch thuật nội dung (nếu sử dụng nhiều ngôn ngữ), chụp hình ảnh,…
Đánh giá bài viết!

LEAVE A COMMENT