Bạn phải trả những chi phí gì khi xây dựng một trang web

Chi phí phải trả khi xây dựng thiết kế lập trình một website?

Để xây dựng thiết kế một website, bạn phải trả 3 loại chi phí như sau:

  • Chi phí thiết kế website: Chi phí này bao gồm chi phí thiết kế và lập trình website. Chi phí phụ thuộc vào mức độ phức tạp của website. Nếu là trang web tĩnh, Panpic sẽ tính phí theo số lượng trang. Nếu là trang web động sẽ tính phí theo phí thiết kế giao diện và số lượng các module chức năng cần lập trình trên website đó.
  • Chi phí đăng ký tên miền: Nếu bạn chọn tên miền quốc tế có giá rất rẻ, phí duy trì hàng năm khoảng 250.000 đồng; nếu bạn chọn tên miền Việt Nam sẽ tốn phí đăng ký bạn đẩu và phí duy trì hàng năm (tham khảo bảng giá tên miền - domain tại đây)
  • Chi phí lưu trữ hosting: Phí được tính theo dung lượng sử dụng bạn thuê trên server hosting để lưu trữ trang web. (xem thêm bảng giá hosting)
chi phí phải trả khi xây dựng thiết kế làm một website  

Một số dịch vụ khác không bắt buộc sử dụng như:

  • Chi phí bảo hành bảo trì website: Phí này bao gồm cả việc hỗ trợ kỹ thuật, sao lưu dữ liệu và đảm bảo trang web hoạt động ổn định, liên tục.
  • Biên tập nội dung: Ngoài ra, bạn có thể tốn phí cho việc dịch thuật nội dung (nếu sử dụng nhiều ngôn ngữ), chụp hình ảnh,...
About the Author

Tin liên quan

Tin liên quan