Đánh giá phản hồi dự án thiết kế web cho công ty xây dựng Coteccons

Dự án thiết kế website công ty xây dựng Coteccons

Cảm nhận của anh Thanh trường phỏng IT công ty xây dựng Coteecons về dịch vụ thiết kế website

Rating: Very good.  Work done by Panpic team

Name: PHAM TAT THANH
Position: IT Manager
COTECCONS CONSTRUCTION JS Co.,
Website: www.coteccons.vn

Panpic phản hồi của công ty Coteccons
Cảm nhận khách hàng Coteccons về dịch vụ thiết kế web tại PANPIC - ảnh Coteccons
 

Phản hồi dịch vụ phầm mềm thiết kế web công ty xây dựng Panpic đã làm cho khách hàng Coteccons.