Đánh giá phản hồi dịch vụ thiết kế web từ công ty xây dựng Sagen

rating review by Sagen.com.vn
Cảm nhận của khách hàng SAGEN khi thiết kế website tại PANPIC

– Dịch vụ chuyên nghiệp.

– Hỗ trợ tốt khi có yêu cầu.

– Đảm bảo tiến độ công việc.

Nam:       Nguyen Thanh Le
Position: IT Manager
Company: Sagen JSC
Website: www.sagen.com.vn

>> Thiết kế web công ty xây dựng