Panpic thiết kế web công ty cung cấp dịch vu CNTT SunshineSolutions

Shunshine
Panpic thiết kế web công ty cung cấp dịch vu CNTT SunshineSolutions
Panpic thiết kế web công ty cung cấp dịch vu CNTT SunshineSolutions
Màn hình điện thoại website cung cấp dịch vụ CNTT
Shunshine
Panpic thiết kế web công ty cung cấp dịch vu CNTT SunshineSolutions
Panpic thiết kế web công ty cung cấp dịch vu CNTT SunshineSolutions
Màn hình điện thoại website cung cấp dịch vụ CNTT
Thông tin chi tiết dự án

Panpic thiết kế web công ty cung cấp dịch vụ giải pháp CNTT SunshineSolutions

 • Tư vấn thiết kế website cung cấp dịch vụ giải pháp CNTT
 • Phân tích cơ sở dữ liệu database lưu trữ tối ưu để tăng tốc độ truy cấn nhanh
 • Thiết kế giao diện website UI layout web giải pháp IT
 • Website có màn hình giao diện điện thoại
 • Lập trình tích hợp website giải pháp CNTT

Website công ty SUNSHINESOLUTIONS
Analytics and Design Database, HTML5, Design UX/UI layout, Bootstrap CSS
Team: 4
Deadline: 7 – 8 weeks
https://sunshinesolutions.vn

Chức năng website dịch vụ giải pháp CNTT

 1. Trang chủ
 2. Dịch vụ
  1. Dịch vụ quản lý
  2. Tích hợp hệ thống
  3. Dịch vụ đám mây
 3. Khách hàng
 4. Về SunshineSolutions
  1. Lịch sử
  2. Ban lãnh đạo
  3. Đối tác
  4. Chứng nhận
 5. Thư viện
  1. Tin tức
  2. Blog
  3. Video
 6. Liên hệ
 7. Chính sách
 8. Điều khoản sử dụng