Panpic thiết kế web nông trại chăn nuôi

ACESPACE
Thiết kế web nông trại chăn nuôi
Thiết kế web nông trại chăn nuôi
Thiết kế web nông trại chăn nuôi
ACESPACE
Thiết kế web nông trại chăn nuôi
Thiết kế web nông trại chăn nuôi
Thiết kế web nông trại chăn nuôi
Thông tin chi tiết dự án

Panpic thiết kế web công ty trang trại nông trại chăn nuôi ACESPACE

 • Tư vấn thiết kế website nông trại chăm nuôi
 • Phân tích cơ sở dữ liệu database lưu trữ tối ưu để tăng tốc độ truy cấn nhanh
 • Thiết kế giao diện website UI layout web nông trại chăn nuôi
 • Website có màn hình giao diện điện thoại
 • Lập trình tích hợp website nông trại chăn nuôi

Website công ty trang trại ACESPACE
Analytics and Design Database, HTML5, Design UX/UI layout, Bootstrap CSS
Team: 4
Deadline: 7 – 8 weeks
https://acespace.vn

Chức năng website du lịch nông trại chăn nuôi

 1. Trang chủ
 2. Trang giới thiệu
 3. Sản phẩm
  1. Thịt heo
  2. Thịt gà
 4. Quan hệ cổ đông
  1. Thông tin cổ đông
  2. Báo cáo tài chính thường niên
  3. Biên bản nghị quyết
  4. Điều lệ và quy chế quy định
 5. Tài liệu
 6. Tuyển dụng
  1. Chính sách nhân sự
  2. Cô hội nghề nghiệp
  3. Ẩm Thực
 7. Tin tức
  1. Tin thị trường
  2. Tin công ty
  3. Tin đoàn thể
 8. Liên hệ