Thiết kế web dịch vụ cửa chữ kỹ thuật PCTECH

PCTECH
PCTECH
Thông tin chi tiết dự án

THIẾT KẾ WEB TRUNG TÂM CỨU HỘ PCTECH

Panpic thiết kế web bán hàng – xây dựng giải pháp web cho Trung Tâm Cứu Hộ Máy Tính PCTech

https://pctech.com.vn

Giải pháp xây dựng trên công nghệ PHP và cơ sở dữ liệu lưu trữ MySQL
Nhóm xây dựng 3 thành viên:
Giao diện quản lý: 1 PHP Developer Back-end
Giao diện người dùng: 1 PHP Developer Front-end
Giao diện html: 1 Web Desginer
Thời gian hoàn thành: 3 tuần

Thiết kế web