Thiết kế web giới thiệu sản phẩm GRAND LEATHER Singapore

GRAND LEATHER
GRAND LEATHER
Thông tin chi tiết dự án

Panpic thiết kế web giới thiệu sản phẩm Grand Leather Singapore

https://www.grandleather.com.sg

– Thiết kế web chạy trên điện thoại smartphone, máy tính bảng
– Thiết kế web giới thiệu sản phẩm
– Tư vấn chức năng, hỗ trợ triển khai giải pháp đồng bộ
– Hướng dẫn quản lý website

Website cung cấp dịch vụ giới thiệu sản phẩm

PHP, MYSQL, HTML5, Bootstrap CSS
Team: 2
Deadlline: 5-7 weeks