Thiết kế web hãng mỹ phẩm Hàn Quốc Lavert Essance Việt Nam

ESSANCE HÀN QUỐC
ESSANCE HÀN QUỐC
Thông tin chi tiết dự án

Panpic thiết kế web hãng mỹ phẩm Hàn Quốc Lavert Essance Việt Nam thuộc tập đoàn mỹ phẩm Hàn Quốc LG Cosmetic

https://www.essance.com.vn

Giải pháp xây dựng trên công nghệ PHP và cơ sở dữ liệu lưu trữ MySQL
Nhóm xây dựng 3 thành viên:
Giao diện quản lý: 1 PHP Developer Back-end
Giao diện người dùng: 1 PHP Developer Front-end
Thiết kế giao diện & slide html: 1 Web Desginer
Thời gian hoàn thành: 7 tuần