Testimonial by Minhpharma

Rating: Very good. Panpic’s service is very good of desingning, for the maintaining the website … Panpic’s supporters are also very good and excellent

Nam:       Đào Như Quỳnh
Position: Product manager
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PTTM MINH QUANG MINH
Website: minhpharma.com

Đánh giá bài viết!