Thiết kế web bán hàng cty Minh Pharma

MINHPHARMA
MINHPHARMA
Thông tin chi tiết dự án

Panpic thiết kế web CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHARMA

https://www.minhpharma.com

– Thiết kế web chạy trên điện thoại smartphone, máy tính bảng
– Thiết kế web mua bán sản phẩm thuốc online
– Tư vấn chức năng, hỗ trợ triển khai giải pháp đồng bộ
– Hướng dẫn quản lý website

Website giới thiểu tổng thể về công ty cổ phần minhpharma chuyên sản xuất thuốc & mua bán sản phẩm trực tuyến

PHP, MYSQL, HTML5, Design Layout, Bootstrap CSS
Team: 3
Deadlline: 5-7 weeks