Thiết kế web shop bán hàng FRYS

FRYS
FRYS
Thông tin chi tiết dự án

Panpic thiết kế web bán hàng trực tuyến cho frys.vn thuộc công ty TNHH Dịch Vụ Dương Gia Pháp

https://frys.vn

thiet ke web ban hang online

Giải pháp xây dựng trên công nghệ PHP và cơ sở dữ liệu lưu trữ MySQL
Nhóm xây dựng 3 thành viên:
Giao diện quản lý: 1 PHP Developer Back-end
Giao diện người dùng: 1 PHP Developer Front-end
Giao diện html: 1 Web Desginer
Thời gian hoàn thành: 7 tuần