phan mem quan ly tren mang

Phần mềm quản lý trên mạng (Network Management Software) thường được sử dụng để giúp quản trị viên theo dõi, giám sát và quản lý hệ thống thông tin dữ liệu trên mạng. Cùng Panpic tìm hiểu một số tính năng quan trọng mà phần mềm quản lý trên mạng thường cu

 1. Giám Sát Mạng:

  • Theo dõi Hiệu suất: Đo lường và hiển thị thông số về băng thông, tốc độ truyền dữ liệu, và các thông số khác để đảm bảo hiệu suất tốt.
  • Theo dõi Thiết Bị: Quản lý tình trạng và tình hình hoạt động của các thiết bị trong mạng.
 2. Quản Lý Thiết Bị:

  • Tự động Khám phá Thiết bị: Xác định và đăng ký các thiết bị mới vào mạng.
  • Cấu Hình Thiết bị từ xa: Cho phép quản trị viên cấu hình và điều khiển thiết bị từ xa.
 3. Bảo Mật:

  • Giám sát An ninh: Theo dõi các sự kiện an ninh và cảnh báo về các mối đe dọa.
  • Quản lý Đăng nhập và Quyền hạn: Đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới có thể truy cập và quản lý mạng.
 4. Quản Lý Kết Nối:

  • Quản lý Kết nối Mạng: Theo dõi và quản lý các kết nối mạng, đảm bảo tính khả dụng và hiệu suất của chúng.
 5. Báo Cáo và Thống Kê:

  • Tạo Báo cáo Hiệu suất: Tổng hợp dữ liệu để tạo báo cáo về hiệu suất mạng.
  • Theo dõi Sự kiện: Ghi lại sự kiện quan trọng và cung cấp báo cáo để phân tích.
 6. Quản Lý Dịch vụ và Ứng dụng:

  • Kiểm soát Băng thông: Giúp kiểm soát và quản lý băng thông mạng.
  • Theo dõi và Quản lý Ứng dụng: Xác định và kiểm soát lưu lượng của các ứng dụng trong mạng.
 7. Quản Lý Cấu Hình:

  • Sao lưu và Phục hồi Cấu hình: Tạo bản sao lưu cấu hình để phục hồi nhanh chóng khi cần thiết.
 8. Tích hợp và Mở rộng:

  • Tích hợp với Công cụ Khác: Kết hợp với các công cụ quản lý khác để tạo một hệ thống quản lý toàn diện.
  • Mở rộng: Có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu mở rộng của mạng.

Các sản phẩm phần mềm quản lý mạng phổ biến bao gồm SolarWinds, Nagios, Cisco Prime Infrastructure, PRTG Network Monitor và nhiều ứng dụng khác tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hệ thống mạng.