Thiết kế web thương mại điện tử NOCNDEAL

NOCNDEAL
NOCNDEAL
Thông tin chi tiết dự án

Panpic thiết kế web thương mại điện tử NOCNDEAL

https://nocndeal.com

– Thiết kế web chạy trên điện thoại smartphone, máy tính bảng, web thương mại điện tử b2b
– Tư vấn chức năng, hỗ trợ triển khai giải pháp đồng bộ
– Hướng dẫn quản lý website thương mại điện tử
– Thanh toán trực tuyến

Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử B2B cho doanh nghiệp

PHP, MYSQL, HTML5, Bootstrap CSS
Team: 5
Deadlline: 7-9 weeks