Lập trình phần mềm quản lý tiệm vàng mua bán vàng

Jewelry NgocPhat
Phần mềm tiệm vàng thống kê vẽ biểu đồ PANPIC
Chức năng lọc tìm kiếm phần mềm quản lý vàng PANPIC
Jewelry NgocPhat
Phần mềm tiệm vàng thống kê vẽ biểu đồ PANPIC
Chức năng lọc tìm kiếm phần mềm quản lý vàng PANPIC
Thông tin chi tiết dự án

Panpic lập trình phần mềm ứng dụng web app chạy trên nền tảng website quản lý mua bán vàng bạc đá quý công ty Ngoc Phat.

 • Tư vấn lập trình phần mềm quản lý tiệm vàng.
 • Phân tích và thiết kế cở sở dữ liệu lưu trữ database quản lý mua bán của tiệm vàng.
 • Thiết kế giao diện phần mềm web app cho tiệm vàng UI layout.
 • Chuyển file giao diện phần mềm thành file web html.
 • Lập trình tích hợp phần mềm web app quản lý mua bán tiệm vàng.

Công Ty Vàng bạc Đá Quý Ngoc Phat
Web app: Phần mềm quản lý tiệm vàng
Team: 4
Deadline: 24 – 25 weeks

 

Chức năng chính của phần mềm quản lý tiệm vàng

 1. Quản lý giao dịch với người mua bán vàng.
 2. Quản lý nhập, xuất vàng.
 3. Thống kê nhập xuất, thống kê mua bán vàng theo ngày, tháng, năm.
 4. Chi tiết chức năng
  1. Quản lý các loại tem (In tem khi mua, bán)
  2. Quản lý nhà cung cấp
  3. Quản lý đơn vị tính
  4. Quản lý loại nữ trang
  5. Quản lý loại vàng
   1. Nhập sản phẩm
    1. Sản phẩm thông thường
    2. Sản phẩm cao cấp
   2. Mua bán sản phẩm
   3. Tìm kiếm lọc sản phẩm
  6. Quản lý quầy bán (NV)
  7. Quản lý sản phẩm vàng
  8. Chức năng bán lẻ (Màn hình bán)
  9. Quản lý lịch sử thao tác trên phần mềm
  10. Chức năng thống kê
   1. Thống kê bán
   2. Thống kê tồn kho
   3. Download file thống kê
   4. Vẽ biểu đồ thống kê
  11. Quản lý sản phẩm gia công theo yêu cầu
   1. Form nhập thông tin khách hàng & sản phẩm gia công
   2. Quản lý thông tin sản phẩm gia công, ngày giao hàng
   3. Quản lý trạng thái sản phẩm gia công
  12. Quản lý tài khoản Admin
   1. Thông tin tài khoản
   2. Phân quền nhân viên
Lập trình phần mềm web app quản lý mua bán vàng
Chức năng thống kê vẽ biểu đồ - ảnh minh họa

Một số hình ảnh UX/UI phần mềm quản lý tiệm vàng mua bán vàng

Màn hình xem lại bán và lọc tên sản phẩm - ảnh PANPIC
 
Màn hình thống kê vẽ biểu đồ phần mềm quản lý mua bán vàng - ảnh PANPIC
Phần mềm màn hình bán vàng PANPIC
Phần mềm màn hình bán vàng PANPIC - ảnh PANPIC