Xu Hướng Thiết Kế Web Hiện Đại

Xu hướng thiết kế web 2016, 2017 Xu hướng hiện tại tập trung chủ yếu vào Grid layout, background videos, fullscreen, onepage và nâng cao khả năng tương tác với các API của HTML5 1. Responsive web designResponsive web design giúp website của bản dễ dàng thay đổi giao diện và tự động nhận diện