Thiết kế web app

Thiết kế Web app nghĩa là gì ? Với sự ra đời của nhiều công nghệ mới như; latop, máy tính bảng, điện thoại smartphone, các phần mềm sẽ được đưa lên website, phần mềm chạy trên nền web chạy online trên internet hay còn gọi là web app. Web