Thiết kế web ứng dụng, phầm mềm ứng dụng chạy trên nền web

Với sự ra đời của nhiều công nghệ mới như; latop, máy tính bảng, điện thoại smartphone, các phần mềm sẽ được đưa lên website, phần mềm chạy online trên internet hay còn gọi là thiết kế web ứng dụng ngày càng được phổ biến và được sử dụng rộng rãi. # Những ưu điểm