Thiết kế web quản lý sản xuất

Với sự ra đời của nhiều công nghệ mới như; latop, máy tính bảng, điện thoại smartphone, các phần mềm sẽ được đưa lên website, phần mềm ứng dụng web chạy online trên internet hay còn gọi là thiết kế web ứng dụng quản lý sản xuất ngày càng được phổ biến và được sử