Thiết kế website chạy trên điện thoại smartphone nghĩa là như thế nào?

Thiết kế website chạy trên điện thoại smartphone nghĩa là như thế nào ? Trang web được thiết kế hiển thị tốt trên thiết bị di động (iPad, smartphone) có nghĩa là website đó sẽ nhận diện thiết bị và tương thích với từng màn hình thiết bị khác nhau, rất thân thiện với người