Thiệt hại như thế nào khi website bán hàng online không thân thiện với điện thoại

    Ngày 12/4/2015 google cập nhật thuật toán tối ưu tìm kiếm trên điện thoại hay còn gọi là thuật toàn mobile friendly.  Các doanh nghiệp kinh doanh online chưa cập nhật website cho phù hợp với thuật toàn mobile friendly sẽ mất gì nếu không tối ưu website cho phiên bản mobile ?