Thiết kế template email marketing

Template email marketing là những mẫu Email được soạn sẵn để phục vụ cho việc gởi Email Marketing. Một Template Email Marketing được thiết kế dưới dạng HTML. Có rất nhiều nhà cung cấp Template Email Marketing, hoặc có thể tải và tham khảo các mẫu trên internet. Việc tường chừng như rất đơn giản,