smtp la gi

SMTP là gì ?

Một vấn đề khá đau đầu với những website thường xuyên sử dụng chức năng cần gửi mail tới các thành viên, không may thay các email được gửi đi đều vào mục spam của email thành viên. Làm sao để gửi email có xác thực & đảm bảo hơn ? Các chuyên gia về