dang ky website voi bct

Hướng dẫn đăng ký website với Bộ Công Thương

Thông Báo, Đăng Ký Website Với Bộ Công Thương Hạn Chế Rủi Ro Khi Kinh Doanh Online Làm đúng Luật Tránh rủi ro Tránh xử phạt An tâm hoạt động   Ngày 15⁄11⁄2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185⁄2013⁄NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại,