smtp-gmail-app

Hướng dẫn sử dụng chứng thực SMTP Gmail để gửi mail

Panpic sẽ hướng dẫn cách thiết lập SMTP của Gmail chi tiết, Panpic đã sử dụng dịch vụ STMP của gmail từ rất lâu mà không thấy vấn đề gì, ngoài việc bị giới hạn gửi 2000 email/ngày. Để thiết lập SMTP chính xác, trước tiên bạn cần bật chức năng mật khẩu hai lớp (2-Step Verification) cho