Hướng dẫn cấu hình Mail Outlook cho Email Hosting của Panpic

Hướng Dẫn Cấu Hình Mail Outlook Cho Email Hosting của Panpic Bạn truy cập vào đường dẫn cpanel hosting Ví dụ: cpanel hosting của Panpic.com.vn 1. Đăng nhập thông tin tài khoản quản lý cpanel do nhà cung cấp hosting cấp phát 2. Sau khi đăng nhập thành công bạn vào mục Email Accounts để