Các câu hỏi thưởng gặp khi làm website – FAQ

Nội dung thông tin các câu hỏi & hướng dẫn sử dụng website, hosting, database. Các bài hướng dẫn trên nền tảng sử dụng dịch vụ của Panpic.

Panpic câu hỏi thường gặp FAQ

Hướng dẫn backup website server VPS Direct Admin

Hướng dẫn backup website trên server VPS Direct Admin

Hướng dẫn backup website trên server VPS Direct Admin Bước 1: Đăng nhập vào control panel của server VPS Direct Admin Tùy thuộc vào nhà cung cấp server hosting họ sẽ gửi cho bạn một đường dẫn URL link khác nhau để truy cập vào phần quản lý server

Hướng dẫn backup dữ liệu website trên hosting cpanel

Hướng dẫn cách backup dữ liệu website trên hosting cpanel

HƯỚNG DẪN CÁCH BACKUP DỮ LIỆU WEBSITE TRÊN HOSTING CPANEL Bước 1) Đăng nhập vào hosting cpanel Khi sử dụng Host share bạn sẽ được nhà cung cấp gửi thông tin quản lý hosting cpanel với đường dẫn như sau: http://your-website.com/cpanel (đường dẫn cho loại host share, với Server