thiet ke web trung tam cuu ho may tinh pctech.com.vn

Thiết kế web trung tâm cứu hộ pctech

Panpic thiết kế web bán hàng – xây dựng giải pháp web cho Trung Tâm Cứu Hộ Máy Tính PCTech

http://pctech.com.vn

Giải pháp xây dựng trên công nghệ PHP và cơ sở dữ liệu lưu trữ MySQL
Nhóm xây dựng 3 thành viên:
Giao diện quản lý: 1 PHP Developer Back-end
Giao diện người dùng: 1 PHP Developer Front-end
Giao diện html: 1 Web Desginer
Thời gian hoàn thành: 3 tuần

Thiết kế web