phpmyadmin mysql xuất file csv

MySQL sửa lỗi font tiếng Việt khi export file CSV

MySQL sửa lỗi font tiếng Việt khi export file CSV Khi xuất file cở sở dữ liệu database MySQL từ công cụ PHPMyAdmin xuất ra file CSV thường hay bị lỗi font tiếng Việt mặc dù bạn đã chọn định dạng xuất file là utf-8. Panpic hướng dẫn một số thủ thuật sửa file CSV

Xây dựng phát triển website doanh nghiệp hiệu quả

Xây dựng phát triển website doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả?

Trước xu hướng phát triển của mạng internet, ngày nay website được coi là bộ mặt, ngôi nhà, trụ sở của công ty trên mạng internet. Do đó hầu hết các doanh nghiệp đều chú trọng vào việc xây dựng một website doanh nghiệp to lớn đẹp chuẩn xu hướng công nghệ. Việc xây dựng