thiết kế website wordpress

Thiết kế website WordPress

Thiết kế website WordPress nghĩa là gì? WordPress là một phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software) được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ lập trình web PHP, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu database MySQL, tuy nhiên nếu biết tùy biến bạn cũng có thể sử dụng ở hệ

Thiết kế web wordpress

Với nhiều năm kinh nghiệm oursource thiết kế web cho thị trường nước ngoài, đội ngũ Developer của Panpic luôn nắm vững xu thế của công nghệ từ các yêu cầu & đỏi hỏi cao của các đối tác nước ngoài. Dịch vụ thiết kế web wordpress là một ví dụ. WordPress được phát triển từ