Thiết kế ứng dụng web quản lý dữ liệu lớn

  Một trong các vấn đề hay gặp là các hệ thống dữ liệu lớn có tốt độ truy xuất chậm, một số đơn vị triên khai không có kinh nghiệm thì có thể nói là rất chậm. Để hiểu rõ hơn về web ứng dụng quản lý dữ liệu lớn, Panpic sẽ giúp bạn làm