Công ty viết App Android

Công ty viết viết App Android Sau khi được google mua lại & phát hành năm 2005, hệ điều hành Android phát triển nhanh chóng đã đóng góp vào thế giới công nghệ phần mềm – các ứng dụng lớn. Ngoại việc hỗ trợ mạnh trên các thiết bị điện thoại di động, máy tính