thiet ke web yummy cakes

YummyCakes

Panpic thiết kế web landing page Yummy Cakes

http://yummycakes.vn

– Thiết kế web chạy trên điện thoại smartphone, máy tính bảng, web landing page
– Tư vấn chức năng, hỗ trợ triển khai giải pháp đồng bộ
– Hướng dẫn quản lý website

Website cung cấp dịch vụ sản phẩm bánh kem

PHP, MYSQL, HTML5, Bootstrap CSS
Team: 2
Deadlline: 2-3 weeks