viet wordpress plugins

WordPress plugins

Panpic viết plugin cho website wordpress  ứng dụng của Công ty TV Như Y
(chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo truyền thông

….

Plugin WordPress 
PHP, MYSQL, HTML5, Bootstrap
Team: 2
Deadlline: 2 week

thiet ke web dich vu van tai
Thiết kế website dịch vụ vận tải
Review:

5 –

“thiết kế web” by

Jessica Yen, written on
July 7, 2015

giá rẻ, website hiển thị trên điện thoại khá tốt