truong-tin-steel-1

Truongtinsteel

Panpic thiết kế web công ty sắt thép Truong Tin Steel

http://www.truongtinsteel.com

– Thiết kế web hiển thị đẹp trên điện thoại smartphone, máy tính bảng
– Thiết kế web giới thiệu dịch vụ sản phẩm sắt thép
– Tư vấn chức năng, hỗ trợ triển khai giải pháp đồng bộ
– Hướng dẫn quản lý website

Website giới thiểu tổng thể về Công ty Cp Truong Tin Steel, mua bán sản phẩm sắt thép, dịch vụ gia công sắt thép

PHP, MYSQL, HTML5, Design Layout, Bootstrap CSS
Team: 3
Deadlline: 4-6 weeks