my-pham-hanquoc-lacvert-essance

Thiết kế web mỹ phẩm Hàn Quốc

Panpic thiết kế web mỹ phẩm Hàn Quốc essance.com.vn thuộc tập đoàn mỹ phẩm Hàn Quốc LG Cosmetic

http://www.essance.com.vn

Giải pháp xây dựng trên công nghệ PHP và cơ sở dữ liệu lưu trữ MySQL
Nhóm xây dựng 3 thành viên:
Giao diện quản lý: 1 PHP Developer Back-end
Giao diện người dùng: 1 PHP Developer Front-end
Thiết kế giao diện & slide html: 1 Web Desginer
Thời gian hoàn thành: 3 tuần