lập trình phần mềm website

JescoAsia

Panpic lập trình phần mềm ứng dụng web app chạy trên nền tảng website

– Tư vấn lập trình web app
– Phân tích cở sở dữ liệu lưu trữ database
– Thiết kế giao diện web app UI layout 
– Chuyển file giao diện thành file html
– Lập trình tích hợp phần mềm web app

Công Ty Cp Jesco Asia Nhật Bản


Team: 3
Deadline: 7 weeks