grrand-leather-client

Grand Leather

Panpic thiết kế web Grand Leather

http://www.grandleather.com.sg

– Thiết kế web chạy trên điện thoại smartphone, máy tính bảng
– Thiết kế web giới thiệu sản phẩm
– Tư vấn chức năng, hỗ trợ triển khai giải pháp đồng bộ
– Hướng dẫn quản lý website

Website cung cấp dịch vụ giới thiệu sản phẩm

PHP, MYSQL, HTML5, Bootstrap CSS
Team: 2
Deadlline: 2-3 weeks