Panpic thiết kế web VietThanhCorp.vn

Lập trình website Công Ty CP Kỹ Thuật Việt Thanh

Panpic lập trình website cho Công Ty CP Kỹ Thuật Việt Thanh – Tư vấn tổng thể làm website: Chức năng của website, bố cục giao diện UI layout của website – Phân tích cở sở dữ liệu lưu trữ database – Thiết kế giao diện web UI layout – Chuyển file giao diện thành file html – Website