Panpic thiết kế website Pocari Sweat Run

POCARI SWEAT RUN

Panpic lập trình và thiết kế website giới thiệu giải chạy việt giã POCARI SWEAT RUN 2022 – VIRTUAL SWEAT FOR HEALTH do tập đoàn Pocari Nhật Bản tổ chức. – Tư vấn thiết kế giao diện. – Phân tích và thiết kế cở sở dữ liệu lưu trữ